Učitavanje u tijeku

Učitavanje u tijeku

Uvjeti korištenja programa vjernosti

UVJETI KORIŠTENJA KAUFLANDOVOG PROGRAMA VJERNOSTI KUPACA

 

1. Opseg i povezanost s drugim pravilima

Ovi uvjeti korištenja definiraju korištenje usluge u sklopu Kauflandovog programa vjernosti kupaca "Kaufland Card" (u daljnjem tekstu "usluga"). Uslugu pruža Kaufland Hrvatska k.d. (u daljnjem tekstu "Kaufland" ili "mi"), ali su u pružanje usluga također uključene i druge tvrtke iz Kaufland grupacije (u daljnjem tekstu objedinjeno "Kaufland"). Usluga je namijenjena potrošačima (u daljnjem tekstu "korisnici" ili "Vi") koji žele ostvariti posebne pogodnosti sudjelovanjem u programu vjernosti kupaca, kao i personalizirane informacije od Kauflanda o ponudama i kampanjama Kauflanda koje maksimalno odgovaraju interesu dotične osobe. Stoga ova usluga ima za cilj pružanje pogodnosti u sklopu programa vjernosti kupaca te pružanje izravnih marketinških informacija potrošaču. Usluga se pruža na temelju sljedećih uvjeta korištenja.


2. Uvjeti za sudjelovanje

Sudionik Kauflandovog programa vjernosti kupaca "Kaufland Card" (u daljnjem tekstu "korisnik") mora imati najmanje 18 godina za registraciju u sklopu usluge. Dopuštena je isključivo privatna upotreba. Komercijalna upotreba nije dopuštena.

 

3. Registracija i račun

Za korištenje naše usluge korisnik mora kreirati račun. Budući da uslugu pružamo dobrovoljno i besplatno, imamo pravo odbiti kreiranje računa u pojedinačnim slučajevima bez navođenja razloga.

Adresa e-pošte i broj mobilnog telefona koje korisnik navodi ne smiju biti dodijeljeni niti jednom drugom računu. Nije dozvoljeno davati adrese e-pošte, brojeve mobilnog telefona ili druge kontaktne podatke koji ne pripadaju korisniku, posebno jednokratne adrese e-pošte. Korisnik mora čuvati svoje pristupne podatke na sigurnom, zabranjeno je davati drugim osobama pristup korisničkom računu.

 

Svaka interakcija s Kauflandom koja se odvija putem korisničkog računa pripisuje se korisniku. To se također odnosi na situacije u kojima su treće osobe djelovale preko korisnikovog računa ili u kojima su treće osobe imale pristup korisničkom računu zbog skrivljenog ponašanja korisnika. Korisnik je dužan obavijestiti nas odmah o neovlaštenom korištenju svog računa te promijeniti svoje pristupne podatke ako postoje naznake da njegov račun koriste treće osobe. 

Korisnik se može registrirati u Kauflandovom programu vjernosti kupaca putem Kauflandove aplikacije (K-App), koja se može instalirati na različitim mobilnim platformama / operativnim sustavima. Pomoću ove aplikacije korisnik može pronaći brojne usluge i ponude vezane uz Kaufland.

Tijekom registracije korisniku se automatski dodjeljuje korisnički broj.

Korisnici fizičke kartice također imaju mogućnost elektroničke registracije u jednoj od naših poslovnica putem uređaja koji će se nalaziti u Kauflandovim poslovnicama ili putem naše web stranice: https://moj.kaufland.hr/prijava.html.


4. Predmet usluge

Sudjelovanje u Kauflandovom programu vjernosti kupaca je besplatno.

S ovom uslugom, korisnik može uživati u širokom rasponu usluga koje su prilagođene korisniku. To između ostaloga uključujuće ponude prilagođene potrošačkim potrebama i ponašanju korisnika, sudjelovanje u natjecanjima i popustima te specijalnim promocijama. Ovom ponudom ćemo pokušati zadovoljiti interese i preferencije korisnika s obzirom na proizvode i usluge koje Kaufland nudi.

U sklopu postupka registracije od korisnika tražimo sljedeće matične podatke kupca: titula / spol, ime, prezime, adresa (ulica, kućni broj, poštanski broj, grad i država), preferirana Kauflandova poslovnica, datum rođenja, adresa e-pošte, broj mobitela. Registracijom se korisnik slaže s našim načelima zaštite podataka i ovim uvjetima korištenja.   

Ako se korisnik prilikom odlaska u poslovnicu identificira na blagajni, bilježimo poslovnicu koju je posjetio, kupljene proizvode te njihovu vrstu, količinu i cijenu, kupone koje je iskoristio, iznos vaučera, vrijeme plaćanja i način plaćanja. Povezivanjem kupovine sa korisničkim računom kupca pokušavamo ispuniti svrhu navedenu u točci 1., npr. mogućnost pružanja ponuda korisniku koje su prilagođene njegovim preferencijama i interesima, kao i sudjelovanje u promocijama.

Korisnik se aktivno identificira na blagajni pomoću digitalne kartice kupca ili fizičke kartice kupca, prilikom iskorištavanja personaliziranog kupona ili korištenja funkcije za aktivaciju i iskorištavanje kupona u sklopu Kauflandove aplikacije.

Kaufland će periodički u sklopu programa vjernosti organizirati nagradne igre za korisnike Kaufland Carda, o kojima će korisnici biti informirani putem svih raspoloživih komunikacijskih kanala. Korisnik koji za vrijeme trajanja nagradne igre izvrši kupnju u poslovnici Kauflanda i pritom skenira svoju korisničku karticu automatski ulazi u nagradno izvlačenje dotične nagradne igre. Za pojedine nagradne igre može biti određena minimalna potrošnja određenog iznosa kao uvjet za sudjelovanje u nagradnoj igri, o čemu će korisnici Kaufland Carda biti pravovremeno obaviješteni.

Nadalje, korisnici imaju priliku aktivirati ponude poslovnih partnera u sklopu programa pogodnosti Kaufland Card. U pravilu se ponude sastoje od kupona ili drugih novčanih pogodnosti za korisnike Kaufland Carda od strane poslovnih partnera. O pojedinostima svake pojedine ponude poslovnih partnera Kauflanda, kao što su uvjeti za ostvarenje partnerskih pogodnosti, zatim naznaka konkretne pogodnosti te trajanje ponude, korisnici Kaufland Carda bit će pravovremeno informirani.

Korisnikovi podaci za prijavu prikupljaju se i koriste za provođenje prijave. Tako se Korisnik ne mora prijavljivati svaki put kada otvori aplikaciju jer se njegovi podaci za prijavu pohranjuju u šifriranom obliku u aplikaciji dok se korisnik ne odjavi iz svog korisničkog računa.


5. Opći zahtjevi za korištenje usluge

Za korištenje usluge u sklopu Kauflandove aplikacije za program vjernosti kupaca "Kaufland Card", potreban je važeći broj mobilnog telefona, pametni telefon s operativnim sustavom Android ili iOS, te pristup internetu na dotičnom uređaju.

U svrhu korištenja Kauflandove aplikacije za program vjernosti kupaca "Kaufland Card", korisnik mora preuzeti softver iz trgovine aplikacija. Postoje specifične verzije softvera za različite vrste mobilnih telefona. Iz tehničkih razloga, za neke vrste mobilnih telefona nije moguće ponuditi odgovarajući softver. Ako nema odgovarajuće verzije softvera za dotični mobilni telefon, dotični korisnik ne može koristiti usluge.

 

Instalacija softvera i korištenje usluga zahtijevaju redoviti prijenos podataka s korisnikovog mobilnog telefona. Opseg i učestalost prijenosa podataka ovise o vrsti i opsegu korištenja usluga. Troškove za internetsku vezu koja je potrebna za prijenos podataka snosi korisnik. Iznos troškova ovisi o ugovoru koji su sklopili korisnik i njegov mobilni operater.

Troškovi uspostavljanja internetske veze i njenog održavanja s korisnikove strane nisu dio usluga. Za navedeno odgovornost leži isključivo u ugovornoj obvezi korisnika i njegova pružatelja internetskih usluga.

Korištenje usluge također zahtijeva dostatnu napunjenost baterije i svjetlinu zaslona kako bi se mogao skenirati QR kôd na blagajni.

Korisnik se obvezuje da će instalirati ažuriranja aplikacije koje nudi Kaufland. Sukladno tome, korisnik će o tome biti obaviješten prilikom korištenja softvera.

6. Digitalni bodovi

Digitalne bodove korisnici prikupljaju s digitalnom karticom ili s fizičkom karticom, ali uz uvjet da je ona prethodno povezana s digitalnim računom. Bonus bodovi za kupnju automatski se pribrajaju na korisnički račun nakon skeniranja kartice i naplate na blagajni.

Za svakih potrošenih 4 eura u bilo kojoj poslovnici Kauflanda u Republici Hrvatskoj korisnik ostvaruje pravo na 1 bod.

Korisnici mogu koristiti svoje bodove za aktivaciju posebnih kupona s popustima.

Ukoliko korisnik odluči obrisati svoj Kaufland Card korisnički račun, njegovi podaci će biti izbrisani te će izgubiti pravo na sve pogodnosti koje nudi Kaufland Card, uključujući i bonus bodove prikupljene do tog trenutka.

Naknadno vraćanje obrisanih bodova nije moguće. Prikupljeni bodovi vrijede 1 godinu od trenutka kada su ostvareni te se nakon tog perioda automatski poništavaju.

 

7. Vaše obveze

Korisnik mora osigurati točne podatke tijekom registracije i ažurirati svoj profil; ne otkrivati svoju lozinku te ju promijeniti ako je zloupotrijebljena ili se sumnja na zlouporabu; koristiti uslugu u skladu s važećim propisima.

 

8. Odgovornost

Nismo odgovorni ako aplikacija ne radi uopće ili radi samo u ograničenoj mjeri, ako WLAN veza nije dostupna ili je dostupna samo ograničena veza, ako skener na blagajni ne radi ispravno i ponude nisu dostupne.

Unatoč pažljivom planiranju, nepredviđen porast potražnje može rezultirati rasprodajom pojedinih artikala prvog dana ponude.

 

 

9. Prekid korištenja, brisanje

Korisnik ima pravo u bilo kojem trenutku prekinuti sudjelovanje bez navođenja razloga, tako što će aktivirati funkciju "Izbriši korisnički račun". Raskid od strane Kauflanda također je moguć u bilo kojem trenutku s otkaznim rokom od 10 dana bez navođenja važnog razloga. Pravo ugovornih strana na izvanredni raskid zbog valjanih razloga ostaje netaknuto.

Kaufland zadržava pravo privremeno blokirati korisničku karticu u slučaju zlouporabe ili sumnje u zlouporabu programa vjernosti kupaca “Kaufland Card”. U tom razdoblju nije moguće koristiti karticu, niti sakupljati bodove. U takvom se slučaju bodovi neće retroaktivno bilježiti na dotičnu karticu.

Nadalje, Kaufland zadržava pravo potpuno blokirati korisničku karticu u slučaju zlouporabe ili sumnje na zlouporabu te isključiti dotični korisnički račun iz programa vjernosti kupaca. Kaufland u slučaju zlouporabe kartice od strane korisnika zadržava pravo privremeno blokirati pojedine komponente aplikacije ili poništiti zlouporabom sakupljene bodove. Sudjelovanje u nagradnoj igri te nagrade osvojene u sklopu nagradne igre mogu se naknadno uskratiti ako se ustanovi da je sudjelovanje u nagradnoj igri temeljeno na nepropisno stečenim bodovima ili zlouporabi kartice.

Ako niste aktivni 24 mjeseca (niste skenirali KL Card unutar toga razdoblja), obavijestit ćemo vas o brisanju računa Kaufland fizičke i/ili digitalne kartice (putem e-maila, SMS-a i/ili push up poruke u aplikaciji) ako u roku od 14 dana od zaprimanja obavijesti o brisanju ne skenirate svoju fizičku i/ili digitalnu Kaufland karticu u bilo kojoj Kaufland poslovnici. U tom slučaju, možete uložiti prigovor brisanju na način da u roku od 14 dana od Kauflandove obavijesti upotrijebite svoju digitalnu i/ili fizičku Kaufland karticu u bilo kojoj Kaufland poslovnici i tada se brisanje računa neće izvršiti.


10. Promjene uvjeta korištenja


Kaufland može promijeniti ove uvjete korištenja u skladu s ovom točkom. Trenutna verzija uvjeta korištenja dostupna je u svakom trenutku. Status uvjeta korištenja naveden je u samim uvjetima.

Kaufland može izmijeniti ove uvjete korištenja u mjeri u kojoj izmjena služi legitimnim interesima Kauflanda, posebice boljem pružanju usluge, pri čemu vodi računa i o interesima korisnika.

Ako Kaufland promijeni uvjete korištenja, Kaufland će obavijestiti korisnike i staviti na raspolaganje nove uvjete korištenja. Ako korisnik ne uloži prigovor na valjanost novih uvjeta korištenja u roku od 4 tjedna, smatrat će se da korisnik prihvaća promijenjene uvjete korištenja. Kaufland će to naznačiti u posebnom e-mailu, odnosno putem SMS poruke, ovisno o tome koji podatak je korisnik unio u svoj korisnički profil. Ako se korisnik usprotivi promijenjenim uvjetima korištenja, Kaufland ima pravo raskinuti ugovorni odnos sa korisnikom.

 

Uvjeti korištenja i načela zaštite podataka prilikom korištenja usluge Kaufland Scan (K-Scan) 

1. Uvjeti korištenja

Korisnik programa pogodnosti Kaufland Card također ima mogućnost korištenja opcije K-Scan u poslovnicama Kauflanda koje sudjeluju u programu. K-Scan omogućuje korisniku da prilikom kupnje samostalno skenira proizvode koje stavlja u košaricu. Ovaj postupak zamjenjuje postupak skeniranja kupljenih proizvoda na blagajni. Iskustvo kupnje korisnika usluge K-Scan značajno je poboljšano funkcijom K-Scan, budući da je naplata značajno pojednostavljena i korisnik više ne mora stavljati pojedinačne proizvode na blagajničku traku ili ih skenirati na samoposlužnoj blagajni.

Za korištenje funkcije K-Scan potrebno je imati registriranu karticu Kaufland Card.

 

a. Korištenje funkcije K-Scan pomoću mobilnog uređaja za skeniranje u poslovnici ili putem Kaufland aplikacije

Korisnik u poslovnicama sudionicama ima mogućnost korištenja Kauflandove mobilne funkcije samostalnog skeniranja "K-Scan" putem mobilnih uređaja za skeniranje u poslovnici. Za korištenje mobilnih uređaja za skeniranje, korisnik mora za početak na zaslonu skenirati QR kod svoje fizičke ili digitalne kartice Kaufland Card.

S druge strane, korisnik može u poslovnicama sudionicama koristiti mobilnu funkciju samostalnog skeniranja "K-Scan" unutar Kaufland aplikacije putem pametnog telefona. Korisnici koji imaju fizičku karticu Kaufland Card moraju najprije preuzeti Kaufland aplikaciju i registrirati svoju fizičku karticu Kaufland Card u aplikaciji. Bez registracije kartice Kaufland Card, funkcija K-Scan se neće prikazati u Kaufland aplikaciji. Osim toga, korisnik mora unutar aplikacije K-Scan aktivirati funkciju fotografiranja na svom pametnom telefonu.

Za opće uvjete Kaufland aplikacije, molimo vas da pročitate uvjete korištenja Kaufland aplikacije.

 

b. Proces skeniranja

U oba slučaja, korisnik funkcije K-Scan mora skenirati barkod pojedinačnih proizvoda pomoću funkcije kamere mobilnog telefona odnosno mobilnog uređaja za skeniranje. Skenirani proizvodi prikazuju se korisniku u pregledu u aplikaciji odnosno na uređaju za skeniranje. Ako se korisnik predomisli u vezi nekog proizvoda i želi ga izbrisati ili ako neki proizvod skenira pogrešno ili ga slučajno skenira previše puta, korisnik to ispravlja pomoću tipke (+/-) u aplikaciji ili na mobilnom uređaju za skeniranje u poslovnici pod stavkom "Košarica". Sukladno tome, korisnik robu koju ukloni iz košarice vraća na policu. Na kraju kupnje generira se QR kod koji sadrži sljedeće podatke: broj kartice, ID transakcije i informaciju je li potrebno izvršiti provjeru. Kako bi dovršio kupnju, korisnik treba otići na brze blagajne, gdje skenira barkod pod nazivom "End of trip". Na blagajni skenira generirani QR kod kako bi se dovršio uobičajeni proces plaćanja.

 

Kako bi smanjio rizik od zlouporabe ove usluge, Kaufland kao sigurnosnu mjeru koristi tzv. razinu pouzdanosti. Radi se o algoritmu koji nalaže nasumičnu provjeru ili kompletno skeniranje sadržaja košarice od strane blagajnika. Tako u nekim slučajevima može biti potrebno da blagajnik, bez obzira na korištenje opcije samostalnog mobilnog skeniranja robe, mora ponovno skenirati robu ako POS sustav zatraži od blagajnika da izvrši ponovno kontrolno skeniranje. Sama razina pouzdanosti povezuje se s brojem kupca iz korisničkog računa Kaufland Card. Ako se tijekom nasumičnih provjera otkrije kažnjivo postupanje korisnika, Kaufland zadržava pravo poduzeti daljnje pravne radnje. Osim toga, u korisničkom računu Kaufland Card korisnika usluge K-Scan, pohranjuju se i vrednuju kupljeni proizvodi u skladu s ovim Uvjetima korištenja te načelima zaštite podataka programa Kaufland Card. Više informacija o obradi osobnih podataka u okviru funkcije K-Scan možete pronaći u sljedećim načelima zaštite osobnih podataka koji su dio načela zaštite podataka za program Kaufland Card.

 

2. Napomene o zaštiti podataka u kontekstu korištenja funkcije K-Scan

 

a. Svrhe obrade podataka / pravne osnove

(1) Korištenje funkcije K-Scan

Kako bismo korisnicima programa Kaufland Card stavili na raspolaganje funkciju K-Scan, prilikom korištenja funkcije samostalnog skeniranja „K-Scan“ u skladu s uvjetima sudjelovanja, obrađuju se sljedeći osobni podaci putem mobilnih uređaja za skeniranje u poslovnicama ili Kaufland aplikacije:

-      broj fizičke kartice odnosno broj kupca u slučaju korištenja digitalne kartice Kaufland Card

-      kupljeni proizvodi

-      ID transakcije

Proizvodi kupljeni putem funkcije K-Scan pohranjuju se u vašem korisničkom računu Kaufland Card te se vrednuju u skladu s Uvjetima sudjelovanja i odredbama o zaštiti osobnih podataka programa Kaufland Card. Pravna osnova za ovu obradu podataka je čl. 6. st. 1. tč. b) Opće uredbe o zaštiti podataka (provedba ugovora o pogodnostima na kojem se temelji program Kaufland Card).

(2) Izračun razine pouzdanosti

Kako bismo spriječili određeni rizik od zlouporabe, koristimo takozvanu razinu pouzdanosti kao sigurnosnu mjeru. To je algoritam koji nalaže nasumičnu provjeru ili kompletno skeniranje košarice od strane blagajnika. Stoga se može dogoditi da, unatoč tome što je kupac samostalno skenirao robu, bude potrebno ponovno skeniranje od strane blagajnika, u slučaju da blagajnički sustav to naloži blagajniku. Sama razina pouzdanosti povezuje se s brojem kupca iz vašeg korisničkog računa Kaufland Card.

Ako se u nasumičnim provjerama otkrije kažnjivo postupanje u vezi skeniranja, može se usporediti broj kupca s podacima pripadajućeg korisničkog računa Kaufland Card kako bi se utvrdilo odnosi li se to na konkretnu osobu. Kaufland zadržava pravo poduzimanja daljnjih pravnih postupaka.

Pravna osnova za ovu obradu podataka je čl. 6. st.1. f) Opće uredbe o zaštiti podataka. Legitimni interes proizlazi iz potrebe da se kupcu omogući funkcija skeniranja kako bismo optimizirali proces plaćanja, ali i kako bismo mogli spriječiti ili pratiti slučajeve zlouporabe.

(3) Podrška

Kako bismo vam mogli pomoći kod tehničkih problema s funkcijom K-Scan, u danom slučaju možemo koristiti broj kupca iz vašeg korisničkog računa Kaufland Card kako bismo mogli uzeti u obzir vaše skeniranje ili ponašanje prilikom skeniranja.

Pravna osnova za ovu obradu podataka je čl. 6. st. 1. f) Opće uredbe o zaštiti podataka. Legitimni interes proizlazi iz potrebe da našim kupcima pružimo odgovarajuću podršku prilikom korištenja funkcije K-Scan.

(4) Procjene

Kako bismo saznali kako su naši kupci prihvatili uslugu K-Scan i kako bismo planirali ponudu funkcije K-Scan, provodi se neosobna, statička procjena ponašanja prilikom procesa skeniranja, a osobito se procjenjuje koliko korisnika programa Kaufland Carda koristi ponudu mobilnog uređaja za samostalno skeniranje. Pravna osnova za ovu obradu je legitimni interes Kauflanda u skladu s čl. 6. st. 1. f) Opće uredbe o zaštiti podataka. Legitimni interes proizlazi iz Kauflandove potrebe da optimizira ponude za K-Scan.

 

b. Primatelji/kategorije primatelja:

Prosljeđivanje podataka trećim stranama izvan Grupacije Kaufland načelno je isključeno. U iznimnom slučaju podatke na naš nalog obrađuju izvršitelji obrade. Njih smo pažljivo odabrali i provjerili te su obvezani ugovorom prema čl. 28. Opće uredbe o zaštiti podataka.

 

c. Razdoblje pohrane / kriteriji za određivanje razdoblja pohrane:

Razina pouzdanosti koja je povezana s vašim korisničkim računom Kaufland Card, kao i proizvodi kupljeni uz pomoć funkcije K-Scan bit će izbrisani u slučaju da izbrišete svoj korisnički račun Kaufland Card. Ako se vaš broj kupca koristi u svrhu podrške, isti će biti izbrisan u roku od 90 dana nakon obrade dotičnog zahtjeva.